Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.bethyself.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door BeThyself. In deze algemene voorwaarden wordt aangegeven aan onder welk voorbehoud ik de informatie op deze website aan u aanbiedt.

Artikel 1: Bevestiging
Na een aanvraag/aankoop ontvangt de deelnemer een bevestiging per mail. In deze mail vindt de deelnemer informatie over de activiteit met daarbij de bevestiging van betaling.
 BeThyself behoudt het recht om, na zorgvuldige afweging, een aanvraag/aankoop af te wijzen.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden
Bij aankoop van een consult wordt een deelnemer verplicht deze kosten te betalen via iDEAL.
Wanneer de consument een persoonlijk aanbod, buiten het huidige aanbod om, ontvangt van BeThyself vervalt deze regel. De betaling van het consult dient dan uiterlijk een dag voor de afspraak te worden voldaan.

De betaling gaat via de website van BeThyself. Wanneer sprake is van een defect op de website of een consult, buiten het huidige aanbod, ontvangt u een factuur per mail met hierop alle betaalgegevens. Deze factuur dient dan voor de gestelde termijn te worden betaald.

Artikel 3: Annulering van een consult

Artikel 3.1: Annulering deelnemer
De volgende regels gelden voor een annulering van de deelnemer en niet wanneer een activiteit wordt verplaatst. Ook wanneer het volledige bedrag is voldaan via de website, gelden de onderstaande regels niet.

Bij annulering binnen een week voor aanvang van de activiteit, is de deelnemer 40% van het totale factuurbedrag verschuldigd. Dit bedrag wordt in rekening gebracht vanwege de voorbereiding. Wanneer de deelnemer niet komt opdagen bij de activiteit, is de deelnemer het hele bedrag verschuldigd. Annulering langer dan twee weken voor aanvang van de onderhavige activiteit geschiedt kosteloos.

Artikel 3.2: Annulering BTS
BeThyself behoudt het recht om een activiteit, om wat voor reden dan ook, niet door te laten gaan. Eventuele betaling aan BeThyself zullen worden gerestitueerd.

Artikel 4: Te laat komen deelnemer
Te laat komen bij een afspraak geeft geen recht op extra tijd voor begeleiding. Bij annulering 24 uur voor de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum.

Artikel 5: Geheimhoudingsplicht BTS
Over alle persoonlijke onderwerpen en thema’s bestaat een geheimhoudingsverplichting voor BeThyself. De persoonlijke onderwerpen die worden besproken blijven tussen de deelnemer en BeThyself.

Artikel 6: Aansprakelijkheid BTS
De deelnemer blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het gedrag en besluiten naar aanleiding van een consult. BeThyself kan niet aansprakelijk gesteld worden voor individuele keuzes die voortvloeien uit een gesprek/consult.

Artikel 7: Ontbinding overeenkomst

Artikel 7.1: Onacceptabel gedrag
Agressief, onbetamelijk of non-coöperatief gedrag geeft BeThyself het recht op onmiddellijke stopzetting van de consult zonder recht op enige vergoeding naar de deelnemer toe. De deelnemer dient zijn gesprek/consult wel te betalen.

Artikel 7.2: Andere instantie(s)
Wanneer BeThyself van oordeel is dat een andere behandelingsvorm op zijn plaats is, is zij gerechtigd de behandeling te beëindigen en/of door te verwijzen naar andere instanties.

Artikel 8: Toepasbaar recht
Op elke overeenkomst tussen de deelnemer en BeThyself is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen algemene voorwaarden
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bethyself.nl op deze pagina.